účetnictví, mzdy, personalistika etc.

Výpočet mezd a vedení personální agendy

Kromě běžného zpracování mezd, které je schopna zabezpečit téměř každá mzdová účtárna, nabízíme možnost zpracování utajených mezd. Tato služba se stává stále žádanější a zcela přirozenou, neboť výše odměny za práci je vztahem mezi zaměstnavatelem a příslušným zaměstnancem, nikoli informací veřejnou. Ukázalo se, že ve společnostech, kde tento systém funguje, byla zcela vymýcena nevraživost a spory mezi zaměstnanci a manažery o množství vykonané práce a příslušné odměně za ni.

Výše platu je věcí manažera, a ne příspěvkem do diskuze mezi zaměstnanci. Zpracování utajených mezd máme metodicky i prakticky propracováno do nejmenších detailů tak, že ani účetní, kterým přísluší zaúčtování mzdových nákladů, nerozpoznají výši platů jednotlivých zaměstnanců. Zejména u společností s velkým počtem zaměstnanců doporučujeme zpracovávat utajeně a odděleně mzdy pro management.

Zpracování mezd představuje zejména:

Nabídku a reference Vám zašleme na vyžádání.